Kodsnack 66 - Ju fler lås du använder desto sämre är ditt liv

Ladda ner (mp3)

Vi snackar trådar och utmaningarna i att försöka bygga program som gör flera saker på en gång. Vi drar paralleller mellan tråd- och minneshantering, ett annat område som också är både enklare och svårare än vad det först kan verka. Vi nämner några olika modeller för trådhantering och kommer in på att de verktyg man har inte bara påverkar hur man hanterar flera saker samtidigt utan också när och om det över huvud taget passar att göra det.

Avsnittet sponsras av Procera, som bland annat söker skarpa webbapplikationsutvecklare.

Diskutera gärna avsnittet på Techworld

Länkar

Titlar