Kodsnack 49 - Min första datorrelaterade bok

Ladda ner (mp3)

Vi snackar programmeringsböcker med utgångspunkt från vad Fredrik tycker efter att ha läst Version control with Git. Tobias rekommenderar en bok om Vi och vi diskuterar vad som skiljer en bra bok från referensdokumentation och vilt sökande på nätet. Via en diskussion av C#, Mono och Microsofts mobiler kommer vi slutligen till en diskussion om break, continue, goto och andra farliga saker man kan skriva i sin kod.

Avsnittet sponsras av Cenito, som både kan hjälpa dig med dina projekt och gärna hör av dig om du vill jobba med deras projekt.

Länkar