Kodsnack 47 - Internet borde kunna lösa det problemet

Ladda ner (mp3)

Kristoffer och Tobias pratar Github, distributed denial of service-attacker och Githubs dominans som koddelningstjänst. Sedan pratar vi om händelserna kring Github och Julie Ann Horwath. Sist en kort och kärnfull urladdning kring byggsystem.

Uppdatering: Det har kommit fram mer information om GitHub Julie Anns historia sen vi spelade in avsnittet. Läs uppföljningen här.

Länkar