Kodsnack 35 - Intervju med Marcin de Kaminski

Ladda ner (mp3)

Marcin de Kaminski

Vår sista intervju från Internetdagarna 2013 är med rättssociologen och nätforskaren Marcin de Kaminski och handlade mycket om etik för utvecklare.

Frågor som behandlas i programmet är bland annat huruvida det borde finnas en etisk kod för programmerare, vilket ansvar vi som programutvecklare har för hur program används, och hur pratar man egentligen om tekniskt komplicerade ämnen med icke tekniskt insatta människor?

Länkar