Kodsnack 23 - Hur vi snackar kod

Ladda ner (mp3)

Fredrik snackar om fabrikens insida - hur vi gör och framför allt vilka verktyg vi använder när vi spelar in, klipper och publicerar Kodsnack.

Länkar